مزایای آزمون آزمایشی PTE موسسه ماک3

1- سوالات استاندارد ودیده نشده

در محتوای آزمون های آزمایشی PTE موسسه ماک 3 به هیچ عنوان از منابع موجود در سایت های اینترنتی و نیز آزمون ماک موسسه PTE که در اینترنت بصورت فیلم منتشر گردیده است استفاده نشده است و سوالات آزمون های آزمایشی کاملا جدید ، بروز و براساس استاندارد های موسسه PTE طراحی و انتخاب گردیده است . لازم بذکر است معمولا در آزمون های اصلی PTE بخش هایی از آزمون با سوالات تکراری طراحی می گردد که این مورد در آزمون های آزمایشی رعایت گردیده است .

2- تحلیل جامع و کامل آزمون

ارائه تحلیل های جامع و کامل نقطه عطف آزمون های آزمایشی PTE در موسسه ماک3 می باشد . تحلیل جز به جز عملکرد شما در آزمون و بیان نقاط قوت و ضعف شما سبب می شود شما بصورت هدفمند بر روی نقاط ضعف خود مطالعه نمایید و در کوتاهترین بازه زمانی بهترین نتیجه را کسب نمایید .

3- آشنایی با الگو و شرایط امتحانی

آزمون های ماک3 بر اساس استاندارد های آزمون اصلی PTE طراحی و پیاده سازی گردیده است . از آنجا که آزمون PTE بصورت کامپیوتری برگزار می گردد لزوم آشنایی با آن و تجربه حضور در محیط مرکز آزمون خصوصاً در بخش Speaking دوچندان خواهد شد . با شرکت در آزمون های آزمایشی شما علاوه بر آشنایی با محیط نرم افزار ، تجربه شرکت در آزمون در محیطی غیر از منزل را کسب می نمایید و با الگوی آزمون آشنا خواهید شد و نحوه زمانبندی واستفاده از استراتژی های مختلف را فرا خواهید گرفت . این امر باعث کاهش استرس در روز آزمون و نیز پیشرفت چشمگیر شما در کسب نمره مطلوب در آزمون اصلی PTE خواهد شد .

4- برنامه ریزی براساس ارزیابی دقیق

با توجه به افزایش روزافزون هزینه شرکت در دروه های آمادگی آزمون، اکثرداوطلبان بصورت خودخوان پروژه آزمون PTE خود را شروع می نمایند و در این راه از منابع مختلفی استفاده می نمایند . سوال مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که استفاده از منابع مورد مطالعه چه حد در پیشرفت درسی شما موثربوده اند ؟ چه بسا شما با انتخاب یک منبع بی کیفیت علیرغم مطلعه دقیق نتیجه مطلوب را کسب ننمایید . بررسی صحت عملکرد شما در مطالعه ، با شرکت در آزمون های آزمایشی مشخص می گردد .با توجه به ارزیابی دقیق عملکرد شما در آزمون های آزمایشی شما می توانید براساس نتایج آزمون نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و براساس نیاز خود در بخش های مختلف آزمون ، مطالعه روزانه و هفتگی خود را برنامه ریزی نموده و در صورت لزوم منابع مطالعاتی خود را تغییر دهید .

با تشکر

روابط عمومی ماک 3