آغاز ثبت نام آزمون آزمایشی تافل با فرمت جدید

با توجه به تقاضای داوطلبان برای شرکت در آزمون تافل با فرمت جدید ، آزمون های آزمایشی تافل به هر دو صورت فرمت فعلی و فرمت جدید(بدون ست لانگ و رایتینگ جدید) برگزار می گردد .
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Mock3 is not approved or endorsed by ETS.